Laatste nieuws:
(het laatste nieuws staat bovenaan)

13 december 2007:
NAAMSVERMELDINGEN EN LITERATUURREFERENTIES:
Typisch Gronings is wel de talrijkheid van de noordoostelijke namen op -ker of (vooral na d, l, d en t) -(t)jer, van het type imker voor bijenhouder. Zij geven de afkomst of het beroep van de drager aan, zoals (in Friesland): Bilker(t), Blesker, Tjoelker (...), 'Wâldtsje(r), stêdtsjer, moalker, bijker, feantsjer, túntsjer' (naast: "feanter, túnter" met -ter), Tuinker, Duinker, Duintjes, Kleiker, Leemker, enz. als afleidingen van Het Bildt, De Blesse, De Tjoele (in Achtkarspelen) en de Friese woorden voor: de Wouden, stad, meel, bij, veen, tuin, duin, klei, leem, enz.
Ten dele hangen deze afleidingen samen met de Friese werkwoorden op -kje (en na n: -tsje), zoals: bijkje (naast ymkje), buorkje, feantsje, koaikje, pypkje, tomkje, túntsje, waarvoor het Gronings vormen op -ken en -tjen heeft: boerken, bijken (naast iemken), doemken, kooiken, piepken, toentjen, veentjen (volgens K. ter Laan in het Westerkwartier) naast veentken (Westerwolde).
Voor Groningen kan ik wijzen op: Hoornker, Schansker, Boneschansker, Woldjer, Woltjer, Schildjer, stadjer, Veenker, Veentjer, Bosker, Meelker, Potjer, Panjer, enz. als afleidingen van Hoorn (onder Wedde), Oude- of Nieuwe-Schans, Boneschans (bij Nieuwe-Schans), het Wold of de Wolden, Overschild, stad, veen, bos, meel, pot, pan, enz. Merkwaardig is dat een aantal door Winkler en Meertens genoemde Groningse voorbeelden niet (meer) in Groningen voorkomen: Duinker, Kofker, Kooltjer, Korfker, Leemker, Muirker, Tuinker en: Borker, Buntjer, Renker, Streutker, Strootker." Volgt een lijstje van -ker- en -tjer-namen die met een mate van waarschijnlijkheid tot dit type behoren. Zij komen vooral in het zuidoosten, in de Veenkoloniën en Westerwolde talrijk voor [NRF-Gr, p 9; vgl. H.T.J. Miedema, 'Veenkers en Sandkers tegenover Veentjers en Sandjers in het oosten van Groningen en Drente', in: DMB 17 (1965), p 43-52].
terug

5 maart 2006:
VOORTDURENDE AANVULLING VAN GEGEVENS
De laatste jaren is de stamboom met veel gegevens uitgebreid. Natuurlijk ben ik er nog lang niet. De vele mensen die regelmatig aanvullingen en correcties opsturen ben ik erg dankbaar.
Ik hoop over niet al te lange tijd verder te kunnen rondsnuffelen in de archieven in het noorden van het land maar ja, voor mij is dat steeds 3 uur met de auto heen en ook weer 3 uur met de auto terug. Ik doe mijn best en als jullie mij allemaal helpen komt het zeker goed dat we over niet al te lange tijd een complete stamboom van de familie Meelker hebben.
terug

21 november 2003:
Families DEENEN, WOERING en STUIVINGA
Ook de mij bekende gegevens van de families DEENEN, WOERING en STUIVINGA zijn opgenomen in de stamboomgegevens van de familie Meelker. Deenen en Woering zijn mijn grootouders van mams kant en Meelker en Stuivinga zijn mijn grootouders van paps kant. Links bovenaan op het scherm kun je nu een keuze maken uit deze families.
terug

13 november 2003:
VEEL NIEUWE GEGEVENS TOEGEVOEGD
Veel gegevens welke ik het laatste jaar heb ontvangen zijn verwerkt. Daarmee vallen de puzzle stukjes van de stamboom van de familie Meelker steeds beter in elkaar. Ik ben er nog lang niet want de top van de stamboom is nog niet geheel duidelijk. Ik zal nog veel onderzoek en uitzoekwerk moet verrichten. Maar ook Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de stamboom compleet is.
Hoe ik precies de nakomelingen van de Meelker's ga vermelden weet ik nog niet. Het geheel van de stamboom moet een overzichtelijk geheel blijven en het is voorlopig niet de bedoeling om alle afstammelingen, in de ruimste zin, te gaan vermelden, maar als ik op een eenvoudige manier de gegevens te pakken kan krijgen is er geen enkel bezwaar om alle afstammelingen toch te vermelden.
terug

8 juli 2001:
COLLECTIE ROEF-MEELKER
In 1999 kreeg het Gemeeentemuseum Helmond een schenking uit de privé-collectie van de familie Roef-Meelker. De 45 werken beslaan de periode 1920-1980, met de nadruk op het tijdvak 1940-1965. Twee bijzondere stromingen zijn vertegenwoordigd. Ten eerste de naoorlogse kunstbeweging Cobra, met onder meer Appel, Corneille, Constant en Jorn. Ten tweede de lyrisch-abstracte schilders van de Ecole de Paris, waaronder Bissière, Lanskoy, Manessier en De Staël.
Daarnaast is er ook werk van andere befaamde kunstenaars, zoals de schilder Masson en de beeldhouwster Hepworth. De werken zijn semi-permanent te bezichtigen in de Boscotondohal.
Een bezoekje aan het Gemeentemuseum in Helmond om de collectie Roef-Meelker te bezichtigen is beslist de moeite waard.
terug

2 februari 2001:
ACHTERGRONDMUZIEKJE
Misschien wil je wel een rustig achtergrondmuziekje als je aan het bladeren bent in de stamboom van de familie Meelker. Dat is vanaf nu mogelijk. In het menu, links boven in het venster, is een link music opgenomen. Een klik met de muis en het achtergrondmuziekje wordt geactiveerd. Ben je het muziekje beu dan kun je het eenvoudig uitzetten door op No Music te klikken.
terug

31 januari 2001:
INVULFORMULIEREN
In het menu is opgenomen een link naar invul formulieren. De invul formulieren heb ik gemaakt omdat ik jullie nodig heb om mij van informatie te voorzien.
Wanneer je met de muis op invul formulieren klikt zie je een nieuw venster met de mogelijkheid om uit een 6-tal formulieren te kiezen. Met behulp van de invul formulieren is het voor jullie eenvoudiger om gegevens naar mij toe te sturen. Er kan een keuze gemaakt worden uit:

terug

18 januari 2001:
DRIE NUL NUL !!!
Ja, we hebben al bijna driehonderd Meelkers gevonden.
Kijk zelf maar eens in de alfabetische lijst. Je komt ze over de gehele wereld tegen: Holandale USA, Otara Oackland, Tampa USA, Westoverledingen Duitsland. Maar de meeste Meelkers komen gewoon uit Nederland.
Wie kent er nog meer???
terug

16 november 2000:
Een MEELKER is een MOLENAAR
Ooit een keer afgevraagd waar de naam Meelker vandaan komt? Vast wel. En ook wij hebben natuurlijk altijd al gedacht dat het iets te maken zou moeten hebben met meel, bakker, graan, etcetera.
Nu hebben we eindelijk het antwoord gevonden. In de beroepen database van het Rijksarchief Friesland vonden wij namelijk het volgende: "Een Meelker is een molenaar." Andere woorden voor molenaar zijn: Molder en Mulder.
Zijn er leden in uw familie die werkzaam zijn of waren in een bakkerij of molen?
terug

16 juni 2000:
Ingrid Meelker uit Assen heeft een aantal documenten, welke door wijlen haar vader Jan Cornelis Gerrit Meelker zijn verzameld. Een kwartierstaat van Pieter Jans Meelker en Aaltje Geerts Jans (1720) bevat voor mij informatie voor één van de takken van de stamboom van onze familie. Zo kom ik steeds een aantal stappen verder om alle Meelkers "aan elkaar te knopen".
Een bijgaande tekst bij de kwartierstaat door Ingrid's vader overgenomen uit het Rijksarchief in Groningen is leuk om te lezen:
Uit Doop- Trouw- en Begrafenisboeken der Ned.Herv.Kerk te Slochteren:
Gedoopt: Jan Jans, zoon van Aaltje (Geerts) Jans; zijnde een hoerekind,het eerste dat ik hier gedoopt hebbe, nadat ik haar eenen geruime tijd de grontwaarheden hadde onderwezen, in 1746.
Later erkent Pieter (Jans) Meelker dat het kind van hem is en trouwt met Aaltje (Geerts) Jans.
terug

8 juni 2000:
Naast het stamboom overzicht is er een alfabetische namenlijst toegevoegd. Door te klikken op het trefwoord alfabetische namenlijst linksboven op het scherm ziet u alle opgenomen namen alfabetisch weergegeven.
Door te klikken op de tekst stamboom overzicht komt u weer terug bij het beginscherm.
terug

6 juni 2000:
Naast de vele reacties op de gevraagde informatie heb ik een zeer plezierig telefonisch contact gehad met mevr. Femke Hoving-Meelker uit het drentse Peize. Femke is al 98 jaar en weet zich zeer goed de namen van haar ouders, ooms en tantes alsmede zeer veel geboortedata etc. te herinneren.
Na de zomervakantie zal ik een keertje bij haar op de thee gaan.
terug

1 juni 2000:
Ruim 100 brieven zijn verzonden naar naamgenoten in Nederland. De adressen van deze personen heb ik in de loop van de tijd verzameld.
terug

26 mei 200:
Operationele versie van "Stamboom familie Meelker" op internet http://www.meelker.net
terug